Tale til Tyren

 

Nu er jeg jo ikke den store taler….

Så jeg har (også) skrevet et indlæg på bloggen!

Forhistorien er, at jeg for et par måneder siden var i gang med endnu en af mine oprydningskampagner – denne gang noget med stakkevis af gamle papirer og deslige. Iblandt lå nogle gamle fotokopier af nogle sider i en gammel bog, som jeg, dengang jeg havde bogen i hænderne (formentlig i starten af ’80erne), desværre ikke skrev noget ned om – hverken titel eller forfatter. At dømme efter tekstens aa’er i stedet for å’er må skriftet være forfattet før 1958 (men efter 1948), thi jeg mener dog at vide, at den person, som denne tale er møntet på, i dette Herrens år fik sit fædrene mellemnavn stavet med å, mens faderens var med indbygget aa.

Teksten røg ikke i brændeovnen under denne kampagne, det var tæt på, men så kom jeg til at læse den, og pointerne var mange og ikke til at stå for, så jeg syntes, de burde have en renaissance ved lejlighed. Den lejlighed var igår.

Tale til Tyren

“Tyren skylder sit solide slægtskab med det jordiske tegn sin kraft og udholdenhed, sin sunde sans og praktiske aand. Men da Tyren beherskes af Venus, er tegnet ikke saa enkelt, som man kunne tro. Venus er en planet med rig indflydelse, og den farver dem, der tilhører den, meget stærkt. Den bibringer den robuste, solide Tyr blidhed, ynde, smag for fornøjelser, sensualitet, kærlighedens gave, en antydning af dovenskab, uorden og svaghed.

Dette dobbelte fadderskab gør Tyren til et meget sammensat tegn, hvor man baade finder – og deri ligger hans lidt forvirrende charme – en uhørt kraft og megen skødesløshed. Da han elsker det haandgribelige, indretter han sig med materielle bekvemmeligheder, men denne materielle komfort bliver undertiden, paa grund af Venus’ indblanding, til tøjlesløs luksus. Der findes saaledes alt i Tyrens liv; han er ægte materialist, men føjer altid en klang af skønhed, kunst og poesi til “det hverdagsagtige”. Hvis han kun er i stand til at købe et simpelt træbord, kaster han et rødt fløjlstæppe over det. Tyren er saaledes overdaadig i rigdom, opfindsom i fattigdom. Han holder af vinding, fordi han har sans for kostbare ting, og fordi han beherskes af sit besidderinstinkt.

Tyren holder af traditioner.

Det er rigtigt, at Tyren holder af traditioner. Familie- og samfundstraditioner.

Han klynger sig til sin rang, til sine rettigheder.

Det er, fordi han paa en særlig, ret konformistisk maade repræsenterer det sunde, bevarende liv, der foregaar inden for en bestemt ramme. Han forfølger sit maal med en bemærkelsesværdig vilje og stædighed, der skyldes hans store fysiske modstandskraft, en ro og taalmodighed, som kun bratte vredesanfald kan bryde, og som han altid angrer og undertrykker bedre og bedre, efterhaanden som han modnes.

Hvor fra faar Tyren en saa uudtømmelig kraft? Fra Jorden. Han er som et træ med dybe rødder, som opfanger og opsuger al jordbundens saft.

Tyren paa landet.

Iøvrigt holder han inderligt af Jorden. Hvad enten han hænger ved en slægtsgaard,

som han forsvarer heftigt,

eller han faktisk gaar ind for agerdyrkning. Da Tyren er stærkt knyttet til naturen og føler den som en nødvendighed og et uundværligt tilbehør til sit liv, kan han baade være en beskeden bonde med værdifulde egenskaber eller en betydende stor-agerdyrker, som forstaar at frugtbargøre hele egne, der tidligere var forsømt.

Fordi han lever i naturens og aarstidernes rytme, leder ligeledes en kraft ham mod rige jorder, saaledes at han undgaar mindre frugtbare jorder. Han er som en kildefinder. Forsømte gaarde gør han til mønstergaarde,

og afgrøderne vælder frem.

Blot hver week-end at kunne dyrke en lille have

kan give Tyren den samme fornyelse af hans kræfter.

Denne forkærlighed for jorden er ikke fri for at være farlig. Den kan enten gøre Tyren til en stolt foregangsmand, der udstraaler gavmildhed, eller til en havesyg og gerrig jordbesidder. Men drivkraften er den samme: at ophobe rigdomme og bevare jorden for sig og sine arvinger.

Da han er glad for at besidde, vogter han nidkært over sine ejendele.

Oftere end man tror, nages Tyren af dystre kvaler. Hans trang til at besidde forenes daarligt med hans nydelsesbegær og sans for luksus.

Tyren i byerne.

Hvis han ikke giver efter for denne fristelse for det absolutte, er Tyren en helt igennem udmærket byboer. Dér sejrer Venus over Jorden.

Forelsket i livet og kunsten, som han er, overføres hans kræfter ofte til succes i forretningslivet. Da han er foretagsom, med aabne sanser og medfødte evner i forretningssager, befinder hans sig i de højere sfærer. Selv om han er skomager, faar han den bedste kundekreds i kvarteret, og hans forsaalinger er de fineste og solideste, thi Tyren skuffer aldrig med kvaliteten af sit arbejde.

Tyren knytter sig gerne til betydningsfulde mennesker. Han plejer sine forbindelser. Han forstaar paa en charmerende og behagelig maade at gøre sig nyttig. Han er en udmærket medarbejder med praktisk sans, som paa grund af dette særlige indtryk af soliditet, han giver, vinder alles tillid. Først og fremmest, fordi han af naturen er reserveret. Selv om han tilsyneladende taler meget, er han i virkeligheden tilbageholdende og diskret. Han tager vare paa sin stilling, men han er aldrig smaalig. Han “gaar løs paa sit maal”, men hans langsomme kraft, der koncentreres om en bestemt genstand, giver ham en evne til at faa opfyldt sine ønsker, som er sjælden hos menneskelige væsener.

Dette i saa høj grad, at han undertiden kan mangle evnen til at vurdere tingene. Men han overvinder alle ærgrelser og alle haarde slag ved hjælp af sit instinkt, som et dyr, der blindt forstaar at beskytte sig.

Saarbarhed.

Tyren, denne “kraft”, er uhyre og undertiden i alvorlig grad saarbar. For det første har han svært ved at modstaa god mad og gode vine. Hans lyst til bordets glæder kan faa farlige følger, ikke blot tager han paa i vægt, men den nydelsessyge, han udviser ved at spise og drikke, kan føre ham ud i total umaadeholdenhed. Ligeledes er han svag over for andres særlige charme; han kan begejstres og skuffes i en grad, saa hans følelsesliv kan blive samvittighedsløst og mere end forplumret. For at faa bugt med denne dobbelte personlighed er Tyren i stand til at tage sig sammen og slaa bremserne i, især hvis han er bundet til familien med solide baand. Ellers kan han blive drevet ud i umoralitet og vellyst.

Familielivet.

Tyren som ægtemand er herskesyg, han forlanger fuldstændig underkastelse fra kvindens side; hvis han ikke opnaar dette resultat, driver han det ved sin stædighed saa vidt, at det kan bringe forbindelsen i fare. Han kan ikke lide diskussion, bliver let fornærmet, tilgiver sjældent, taaler ikke at høre andres mening, men over for den kvinde han elsker, kan han være hensynsfuld, fin og gavmild, for eksempel med

gaver,

smykker, parfume, blomster

og pelse. Hans ægteskab bliver lykkeligt, han forbliver tro, iøvrigt uden vanskelighed, fordi Tyren, naar han har sat bo, ikke bryder sig om at blive ført ud i noget eventyr, og fordi hans stilling, familie, børn og hjem altid kommer i første række. Tyren er i reglen en lykkelig far, han har sjældent alvorlige problemer med sine børn, hans forhold til dem er altid behageligt, især naar børnene vokser til.

Han er en besværlig bror, fordi han tit vil gøre sit synspunkt gældende og give raad. Over for sine forældre har Tyren de samme problemer og vanskeligheder.

Samfundslivet.

Det gaar op og ned for ham. Det lykkes ham næsten altid at erhverve nogen formue. Den første del af hans liv præges af usikkerhed, selv om han ofte arver, har rentepenge eller indkomster. Paa dette omraade maa han tage sig i agt for spekulationer, for

lange og kostbare processer. Han skaber sig ofte fjender inden for forretningsverdenen, fordi han har en stædig karakter, som ofte gør ham vanskelig. Han bryder forbindelser uden nogensinde at knytte dem igen, da han nægter at gaa paa akkord.

Tyrens levevej.

Blandt de mennesker, der er født i Tyrens tegn, finder man folk, der gør sig særlig bemærket i politik, ofte tilhængere af revolutionære ideer.

Store bankierer kan være Tyre; de forstaar at faa pengene til at give udbytte og klarer sig paa forretningsmarkedet ved en medfødt evne, som man ikke møder hos noget andet tegn. De har ikke hang til hasardspil eller spekulationer, men de har en stærk intuition i alt, hvad der angaar investeringer.

De, der er født i Tyrens tegn, tiltrækkes desuden stærkt af bygningskunst, arkitektur, boligindretning, tegning, maleri og skulptur, antikviteter, handel og hotelvirksomhed.

Paa det kunstneriske omraade vælger de fortrinsvis musikken. De bliver store sangere takket være deres legemskonstitution; med deres rummelige brystkasse, kraftige bygning og tyrehals, hvor stemmebaand og strube er veludviklede, er de de bedste fortolkere af operamusik. Tyren tiltrækkes desuden af mode og haandværk, hvor han kan lade sin raffinerede smag komme til sin ret.

I sportslig henseende holder han af at sidde ved rattet i sin vogn (som han nødig

udskifter). Han er en sikker chauffør, som foretrækker glæden ved at beundre landskabet frem for fart.

Den heldigste sammenstilling.

Mellem to personer i Tyrens tegn kan der udvikles et godt venskab og udbytterigt samarbejde. Ægteskab kan dog være farligt, fordi kvinder i Tyrens tegn har de samme karakteristiske træk som mændene og er endnu mere eksklusive.”

Og skal vi så ikke lige tage den kvindelige Tyr ind her?

Den kvindelige Tyr: chamerende og forførende.

Hun har samme natur som den mandlige Tyr, paavirket af Venus’ sødme, som gør hende til en i høj grad feminin kvinde. Det, der hos den mandlige Tyr er svaghed, bliver her charme og forførelse.

Hendes kærlighed til smukke ting, kostbare stoffer, blomstrende haver, dejlige huse, udsøgt mad og et veldækket bord giver denne kvinde en ekstra tiltrækning for mænd, som holder af hendes forfinelse og levemaade.

Det maa bemærkes, at den kvindelige Tyr maa kæmpe med fedmens trusel.

Denne Venus-kvinde er jaloux og besiddende. Hun kan være en urimelig mor over for sine børn, især over for sine sønner. Hendes karakter er helstøbt og eksklusiv, det givne ord betyder meget. Hun har sans for familien (det jordiske), og hun kan ikke lide at se sit hjem opløses. Hvis der skulle være fare herfor, tager hun kampen op for at genoprette det til det, “det bør være”.

Hun har held med sig i arbejder med kunst, eller hvor det drejer sig om kald, i alle kvindelige beskæftigelser, hvor intuition og følsomhed spiller en stor rolle.

Den kvindelige Tyr mangler undertiden opbyggende vilje, hvis denne vilje skal holde ud i lang tid. Det sker ogsaa, at hun, hvis hun ikke finder sin livsledsager, lader sig rive med af undertiden uheldige lidenskaber, som hun har meget svært ved at slippe sejrrigt ud af, fordi hun hænger lige saa stædigt ved det onde som ved det gode.

Denne Venus-Tyr, der altid er fuld af liv, ofte meget smuk, har et kærligt hjerte, bærer haardnakket nag, har et muntert sind og en sensuel og graadig appetit.”

Men tilbage til vores hovedperson – den mandlige Tyr:

“Hvis De træffer denne stærke og saarbare Tyr, en sympatisk og vidunderlig ven, saa sig til Dem selv, at han nærer en hemmelig drøm: helt at fuldbyrdes i … patriarkatet! I stedet for at blive religionsstifter eller filantrop, bliver han en familiepatriark,

der er sig sin magt bevidst. Men Tyren bevarer altid en medfødt sans for retfærdighed og et hjerte af guld, fordi han kender sine egne svagheder … og som følge deraf ogsaa andres.

Tyrens helbred.

Den største fare for et menneske, der er født i Tyrens tegn, ligger for en stor del i overdrivelser ved bordet: overdreven nydelse af mad og drikke. Han har anlæg for korpulence, for daarligt blodomløb, for daarlig hals og svimmelhed. De organer, der beherskes af dette tegn og følgelig de mest følsomme, er hals, nyrer og for personer født efter 10. maj øjnene. Tyren har en stor energireserve og kræfter til at komme sig igen, som gør, at han overstaar sygdommene let, selv om de kan være langvarige. Næsten alle Tyre bliver meget gamle”.

Tillykke med fødselsdagen.

 

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Et svar til Tale til Tyren

  1. kirstenbje siger:

    Hvor har du ret. Godt gået.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s